ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052801 ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้จริงใจ26 มีนาคม 2561

  คำถาม
  ร้องเรียนหน่วยงานรัฐเรื่องไฟไหม้
  เรียนอาจารย์มีชียที่เคารพ
  ร้านค้าของดิฉันซึ่งเช่าเขาประกอบกิจการ เกิดเพลิง่ไหม้ในขณะที่ดิฉันไม่อยู่ในบ้าน
  ตอนเกิดเหตการณ์ รถดับเพลิงได้มารอดับไฟอยู่หลายคัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
  เนื่องจากต้องรอการไฟฟ้า มาตัดไฟให้ แต่การไฟฟ้า มาช้ามากถึง ชั่วโมงกว่า 
  ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย รวมทั้งอาคารวอดเกือบหมด ทั้งๆที่ ตอนแรกไฟขึ้นที่ชั้นล่าง
  เล็กน้อย ่โดยที่ไฟฟ้าอ้างว่าไปปฏิบัติการนอกสถานที่ โดยที่ไม่มีใครอยู่ประจำการเลย
   
  อยากเรียนถามว่าในกรณีนี้ดิฉันจะร้องเรียนได้หรือไม่ ตอนนีี้เจ้าของบ้านก็มาเรียกร้องให้ไปซ่อมบ้านให้ซึ่่งดิฉันหมดตัวแล้ว จะมีแนวทางใดแนะนำได้คะ 
  ขอบพระคุณค่ะ 
  คำตอบ
  ร้องเรียนได้เสมอ แต่ร้องเรียนแล้วก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมา ถ้าคุณมีพยานหลักฐานตามที่เล่ามา ก็อาจฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลที่เป็นเจ้าของรถดับเพลิง และการไฟฟ้า ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ทรัพย์สินของคุณเสียหายได้ 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 มีนาคม 2561