ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • 1.ความหมายของคำว่าเบิกความเท็จ คืออะไรครับ ช่วยยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับ คล้ายๆ ให้การเท็จต่อตำรวจหรือเปล่า 2.กรณีผมยื่นต่อศาลว่าญาติ มีเจตนา ยึดครองที่ดิน โดยใช้ความรู้สึกตนเองเป็นองค์ประกอบ อย่างนี้ เบิกความเท็จหรือเปล่าครับ ขอบคุณสำหรับค
 •  
 • วุฒิดุษฏีบัณฑิตสามารถนำไปเทียบรับตำแหน่งทางกฎหมายได้หรือไม่
 •  
 • กฎหมายทุจจริต
 •  
 • คนต่างด้าวถูกอายัดบัญชีธนาคาร
 •  
 • มรดก
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052588 พรบ.คุ้มครองแรงงานพนักงานเกษียณ16 สิงหาคม 2560

  คำถาม
  พรบ.คุ้มครองแรงงาน

  เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

  ผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตาม พรบ. ปัจจุบันอายุ 60 ปี ทำงานมานาน 36 ปี จะเกษียณในเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันหากพนักงานเกษียณอายุจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 300 วัน ทราบข่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน โดยมีสาระสำคัญเรื่อง เพิ่มอัตราค่าชดเชย กรณีลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เดิมกฎหมายเก่ากำหนดไว้ว่าต้องทำงานครบ 10 ปี ขึ้นไปถึงจะได้รับค่าชดเชย 300 วันเท่านั้น (อ้างถึง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 18 (5) “ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

  การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป”)

  อยากเรียนมาถามว่าพนักงานรัฐวิสากิจจะได้รับเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ ตาม พรบ.คุ้มตรองแรงงาน ที่ ครม.เห็นชอบหรือไม่ ขอบคุณครับ

  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะเกษียณ

  คำตอบ
  คงต้องไปดูตอนที่การแก้ไขกฎหมายเสร็จแล้ว ว่าแก้ไขว่าอย่างไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 สิงหาคม 2560