ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052611 เรื่อง การตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย7 กันยายน 2560

  คำถาม
  เรื่อง การตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา
  กราบเรียน ศ.ดร.มีชัย ฤชุพันธ์  ที่เคารพอย่างสูง
  ด้วย คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เชิญตัวแทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ไปให้ข้อมูล กรณีที่ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้หารือ การเพิกถอนบัญชีการสอบของอบต.ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8 แห่ง เมื่อปี 2558 ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ตามมติ ก.อบต. (ก.กลาง) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผลการวินิจฉัยตอบข้อหารือลงมา ซึ่งมีความผิดปกติ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า มีการแทรกแซงจากกระทรวงมหาดไทย. คำถาม ๑)การตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยปกติใช้เวลากี่วัน หลังจากการเชิญตัวแทนเที่เกี่ยวข้องมาข้อมูล ๒)การวินิจฉัยข้อกฎหมายรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสามารถแทรกแซงคำวินิจฉัยได้หรือไม่ครับ
  กราบขอบพระคุณอย่างสูง

  คำตอบ

  1. ปกติเมื่อเชิญผู้แทนมาแล้ว หลังจากผู้แทนกลับแล้วคณะกรรมการก็จะวินิจฉัยเลย และหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน เขาก็จะทำบันทึกและแจ้งให้หน่วยงานที่ถามได้ทราบ  เว้นแต่เป็นเรื่องที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ก็อาจต้องใช้เวลาหน่อย

  2. ไม่มีใครแทรกแซงได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 กันยายน 2560