ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052626 จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทสหกรณ์ศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์27 กันยายน 2560

  คำถาม
  จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทสหกรณ์

  นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยเปลี่ยนประเภทสหกรณ์และชื่อสหกรณ์ จากชื่อ”ร้านสหกรณ์ระยอง จำกัด”(ประเภทร้านค้า) เป็น”สหกรณ์บริการระยองยั่งยืน จำกัด”(ประเภทบริการ)มีผลวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 15 คนเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 (ตามกฎกระทรวงสหกรณ์มี 7 ประเภท)

    ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวต่อไป กรรมการดำเนินการมีความเห็นเป็น ฝ่าย คือ

  ๑.    ในวาระแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลากออกตามข้อบังคับ โดยถือว่าสหกรณ์นี้เป็นนิติบุคคลใหม่ตามประเภทของสหกรณ์

  ๒.   เลือกตั้งเฉพาะกรรมการดำเนินการที่อยู่ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันตามข้อบังคับ โดยถือว่าสหกรณ์นี้เป็นนิติบุคคลเดิมเพียงเปลี่ยนประเภทและชื่อเท่านั้น

   

  จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า สหกรณ์จะต้องถือปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามข้อบังคับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

  คำตอบ
  เมื่อตั้งเป็นสหกรณ์ใหม่ ก็ต้องดำเนินการใหม่ตามข้อบังคับที่กำหนดขึ้นใหม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กันยายน 2560