ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052762 นายกเทศมนตรีถูกคำสั่งระงับการปฎิบัติหน้าที่คนท้องถิ่น6119 กุมภาพันธ์ 2561

  คำถาม
  นายกเทศมนตรีถูกคำสั่งระงับการปฎิบัติหน้าที่
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์
             ตามคำถามที่052751(ตอบ9ก.พ61)กระผมขอความอนุเคราะห์จากท่านครับสอบถามเพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานราชการ(มีคำถามจากประชาชน)ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองครับ
              _คำสั่ง คสช ที่1/2557
       ข้อ5 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพ้นจากตำแหน่งฯเนื่องจากครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.ตั้งแต่1มกราคม2558เป็นต้นไปยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า กกต จะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ
       ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นโดยให้ดำเนินการตามข้อ11ของประกาศคสชที่85/57
                       

  คำตอบ

  คำถามเดิม

  1.รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต่อไป ตามคำสั่ง คสช ที่ 1/2557ลงวันที่ 25 ธันวาคม2557 ข้อ 5วรรคแรก หรือ

         2.ปฎิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ5วรรคสองของคำสั่ง คสชที่1/2557ลว25ธค57คือเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้ดำเนินการฯตามประกาศ คสชที่85/2557ข้อ11วรรคแรก

  ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นเรื่องตัวนายกเทศมนตรี ไปเกี่ยวอะไรกับรองนายก  ลองลอกคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และถามใหม่อีกทีซิว่าปัญหาคืออะไร

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 กุมภาพันธ์ 2561