ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052865 ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เราไม่ทำสัญญาเช่าได้ไหม นาย คมสรร ภัทรอธิคม29 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เราไม่ทำสัญญาเช่าได้ไหม
  1.ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา บังคับเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 
  ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เราไม่ทำสัญญาเช่าได้ไหม  
  โดยออกเป็นใบเสร็จรับ  เงินแรกเข้า 
  2.หากเจ้าหน้าที่ของรัฐออกประกาศ โดยมีอคติ  เข้าข่าย มาตรา 157  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือไม่
  คำตอบ

  1. ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ทำสัญญา ก็จะเพิ่มความผิดอีกกระทงหนึ่ง

  2. ถ้าเขาออกประกาศถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะไปกล่าวหาว่าทำผิดมาตรา ๑๕๗ ไม่ได้หรอก แต่ถ้าคุณเห็นว่าข้อความที่เขากำหนดให้ระบุในสัญญา เป็นการละเมิดสิทธิหรือทำให้เกิดภาระแก่คุณเกินจำเป็น คุณก็อาจฟ้องต่อศาลปกครอง ว่าประกาศนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

         การพยายามเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ไม่ควรทำ เพราะในเวลาที่เกิดเรื่องอาจจะก่อให้เกิดผลร้ายเกินกว่าที่จะคาดคิดได้  รัฐธรรมนูญให้สิทธิไว้แล้วว่าถ้าเห็นว่าการกระทำของรัฐเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก็ใช้ช่องทางตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จะปลอดภัยกว่า


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 พฤษภาคม 2561