ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052568 อำนาจ กกต ตรวจสอบ สนช. ตามรัฐธรรมนูญ 2560ณรงค์2 สิงหาคม 2560

  คำถาม
  อำนาจ กกต ตรวจสอบ สนช. ตามรัฐธรรมนูญ 2560
  ตามมาตรา 263 ของบทเฉพาะกาล แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้ สนช. ทำหน้าที่เป็น สส. ทำให้ สนช. ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับ สส. ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
  จึงรบกวนสอบถามท่านอาจารย์ว่า กรณี สนช. ที่มาเป็น สส. ตามบทเฉพาะกาล นั้น เนื่องจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง กรณีดังกล่าว กกต. จะมีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติ สนช. ที่มาทำหน้าที่เป็น สส. หรือไม่ครับ   
  คำตอบ
  มีสิ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 สิงหาคม 2560