ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052978 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือก สว.๒๕๖๑ธรรม13 กันยายน 2561

  คำถาม
  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือก สว.๒๕๖๑
  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๖๑ มาตรา ๑๔ ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้   (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
  คำถามมีว่า กรณีอดีตข้าราชการประพฤติชั่วทุจริตเงินราชการหลายล้าน  ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ลงโทษตัดเงินเดือน ไม่ถูกออกจากราชการ  ขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกหรือไม่ครับ  

  คำตอบ
  ถ้าไม่ได้ถูกสั่งให้พ้นจากงาน ก็ไม่เข้าข่ายข้อนี้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กันยายน 2561