ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039171 หนังสือสัญญานานา12 กุมภาพันธ์ 2553

  คำถาม
  หนังสือสัญญา

  เรียน อ.มีชัย

           การทำหนังสือสัญญาระหว่างองค์กรในประเทศกับองค์กรของต่างประเทศเพื่อที่จะให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะกระทำกิจการใดกิจการหนึ่งในประเทศของอีกฝ่ายได้  ถือว่าเป็นการทำหนังสือสัญญาตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 190  ที่มีผลกระทบต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ค่ะ  หากเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 190  แล้ว  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ค่ะ

             ด้วยความเคารพอย่างสูง

  คำตอบ

  มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปทำสัญญากับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่จะมีผลกระทบบางอย่างต่อประเทศไทย เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับรัฐ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 กุมภาพันธ์ 2553