ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045540 คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินทศพร24 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ขออนุญาตกราบเรียนถาม เกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินครับว่า หากผู้สมัครเป็นข้าราชการการเมือง ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ (๖) แห่ง พรป. รธน. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี ๒๕๕๓ จะสามารถสมัครเข้ารับการสรรหาได้หรือไม่ หรือสามารถลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อได้รับการคัดเลือกในภายหลัง ทั้งนี้ ในการประกาศรับสมัครได้ระบุว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม รธน. และ พรป. รธน. ดังกล่าว

  ขอกราบขอบพระคุณครับ

  คำตอบ

  ในขณะนี้ยังตอบไม่ได้เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ม.๘(๖)ที่ว่ามาน่ะ มีความว่าอย่างไร เพราะไม่สามารถจะเข้าเว็บเพื่อตรวจสอบกฎหมายได้  ถ้าตรวจสอบได้เมื่อไร ก็จะย้อนกลับมาตอบให้ในที่นี้ คอยเข้ามาดูก็แล้วกัน

  คำตอบ -  มาตรา ๘ ของ พรบ.ประกอบฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ใช่ ผู้สมัคร  และเมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๓ แล้ว กำหนดให้นำ ม. ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  จึงต้องแปลว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองอยู่ ย่อมสมัครได้ และเมื่อได้รับเลือกแล้ว จึงต้องลาออกภายใน ๑๕ วัน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 สิงหาคม 2554