ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046841 ชั้นกฎหมายของหน่วยงานบี2 พฤษภาคม 2555

  คำถาม
  ชั้นกฎหมายของหน่วยงาน

  เรียนอาจารย์มีชัย

         ดิฉันขอเรียนสอบถามลำดับชั้นตามกฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี  ว่ามีดังต่อไปนี้ หรือไม่

  ลำดับที่ ๑. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

  ลำดับที่ ๒. พระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๙

  ลำดับที่ ๓. กฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๑

  ลำดับที่ ๔. ข้อบังคับ ตามมาตรา ๗ (๑๑) ประกอบมาตราต่างๆ ที่ให้

                อำนาจในการออกเป็นข้อบังคับเช่น ๑๓,๑๔,๑๖, ๑๗,๒๒,

                ๓๐,๓๒,๔๔

   

  ลำดับที่   เป็นข้อกำหนด ที่มีข้อบังคับกำหนดให้ออกเป็นข้อกำหนด เช่น

                ข้อบังคับสภา (ฉบับที่ ๑๒,๑๓,๑๕ และ ๑๙)

  ลำดับที่ ๖  ระเบียบ ตามมาตรา ๒๘ (๕)

  ลำดับที่ ๗  ประกาศ ตามมาตรา ๒๘ (๒)

   

  ประเด็นข้อสงสัยที่จะสอบถาม

    ๑. การเรียงลำดับกฎหมายดังกล่าวถือว่าถูกต้องหรือไม่

    ๒. ข้อกำหนด ระเบียบ และประกาศ ถือว่าเท่ากันหรือไม่

    ๓. ประกาศบังคับฉบับของ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ () เพื่อออกเรื่อง

        ต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๗(๑) - (๑๔) กรณีนี้ ถือว่าประกาศดัง

        กล่าวมีสถานะเท่ากับข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๗ (๑๑) หรือไม่

    ๔. กรณีคณะกรรมการสภาฯ ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘(๒) เพื่อออก

        ประกาศตามอำนาจหน้าที่ของสภาตามมาตรา ๗(๑) -(๑๔) กรณีนี้

        ถือว่าประกาศดังกล่าว มีสถานะเท่ากับ ข้อบังคับ หรือ

        ประกาศ  ตามประเด็นข้อ ๓. หรือไม่

  ขอบคุณอาจารย์มากๆ คะ

  คำตอบ

  ไม่ว่าจะเป็น ข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ ล้วนเป็นอนุบัญญัติที่จะต้องออกตามกฎหมาย จึงจะใช้บังคับกับคนทั่วไปได้ การที่กฎหมายจะกำหนดให้ออกเป็นข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ ก็มิใช่เพื่อการแบ่งชั้นหรือลำดับศักดิ์ แต่อยู่ที่วัตถุประสงค์ เช่น ถ้าเป็นเรื่องจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนต้องปฏิบัติ ก็จะให้ออกเป็นข้อกำหนด  ถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องวางระเบียบวิธีปฏิบัติในรายละเอียดปลีกย่อย ก็ให้ออกเป็นระเบียบ และถ้าจะเป็นเรื่องที่เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปที่คนทั่วไปจะต้องปฏิบัติให้ถูกขั้นตอน ก็ให้ออกเป็นระเบียบ  หรือบางครั้ง ก็อาจแบ่งแยกในลักษณะของการบังคับภายในกับภายนอก เช่น ถ้าเป็นเรื่องการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะใช้ภายในองค์กรเองหรือใช้กับตัวเอง ก็อาจให้ออกเป็นข้อกำหนด ส่วนการจะใช้กับบุคคลภายนอกทั่ว ๆ ไปก็อาจให้ออกเป็นระเบียบหรือประกาศ แต่มีหลักที่ควรยึดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อกฎหมายให้ออกในรูปใดแล้ว ก็ต้องออกในรูปนั้น จะไปออกในลักษณะที่มอบอำนาจให้ออกในรูปแบบอื่น ๆ อีกต่อ ๆ ไปอาจเป็นการเกินอำนาจได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 พฤษภาคม 2555