ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  053017 อำนาจ สตง.ชื่นใจ28 พฤศจิกายน 2561

  คำถาม
  อำนาจ สตง.

  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

  กรณีหน่วยรับตรวจออกกฎหมายลำดับรองขัดกับ พรบ.

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจ วินิจฉัยชี้ขาด กฎ ระเบียบ ฯ เหล่านั้น ว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่


  คำตอบ
  ถ้ากฎหมายลำดับรองออกโดยไม่ชอบ ก็เท่ากับไม่มี ถ้า สตง.เขาเห็นว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบ เขาก็ทักท้วงได้  แต่หน่วยรับตรวจก็มีสิทธิโต้แย้งได้ ถ้าเห็นว่าตนได้ออกโดยชอบแล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 พฤศจิกายน 2561