ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052876 พนักงานจ้างเหมาอปท.สมศักดิ์31 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  พนักงานจ้างเหมาอปท.

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์

         ที่ท้องถิ่นมีพนักงานจ้างเหมางานธุรการขอยกเลิกสัญญาเพื่อไปบรรจุแต่งตั่งเป็นข้าราชการพลเรือน  แต่ในสัญญาจ้างระบุไว้  1  ปี  ซึ่งยังไม่ครับสัญญาครบ  1  ปี  งานพัสดุท้องถิ่นให้พนักงานจ้างเหมาบุคคลดังกล่าวซึ่ง  ณ  ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วจ้างบุคคลอื่นมารับจ้างแทนตน  โดยให้ใช้ชื่อข้าราชการพลเรือนรายนั้น  เบิกจ่ายเงินกับองค์กรปกครองท้องถิ่นได้โดยถือว่าสัญญาเกิดขึ้นก่อนเป็นข้าราชการ  ผู้รับจ้างสามารถรับงานจ้างเหมาได้  แต่ให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทน

      กรณีดังกล่าวสามารถทำได้หรือไม่ครับ

  คำตอบ
  ทำแบบนั้น วันข้างหน้าข้าราชการคนนั้นคงถูกไล่ออกจากงาน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 พฤษภาคม 2561