ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052922 อำนาจหน้าที่ของ อบต.เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพกริชชัย27 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  อำนาจหน้าที่ของ อบต.เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
  ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ม.68(7) กำหนดให้ อบต.อาจจัดทำกิจการเพื่อบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรในท้องถิ่นของตนได้ และตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ม.16(6) กำหนดให้ อบต.จัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับ การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
  เนื่องจากปัจจุบันท้องถิ่นหลายๆ ท้องถิ่น มีโครงการส่งเสริมอาชีพที่ถูกทักท้วงจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบ่อยครั้ง และให้เรียกเงินคืน โดยให้เหตุผลว่า โครงการนั้นๆ มีการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สตง.บอกว่าไม่สามารถกระทำได้  ยกตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ มีกิจกรรมการจัดฝึกอบรมความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการจัดซื้อไก่ไข่แจกจ่ายผู้เข้าร่วมโครงการ สตง.ทักท้วงว่ากิจกรรมให้ความรู้ทำได้ แต่การจัดซื้อไก่ไข่แจกผู้เข้าร่วมโครงการทำไม่ได้ ให้เรียกเงินคืน (ซึ่งเป็นโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
  ดังนั้น จึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า 
  1. ที่ สตง.ทักท้วงนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่
  2.ขอบเขตของการส่งเสริมอาชีพ ตามกฎหมายดังกล่าวข้างบนนั้นเป็นอย่างไร 
  ขอความกรุณาท่านอาจารย์ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยครับ
  กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ
  คำตอบ
  เรื่องอย่างนี้ มาถามทางนี้ ตอบไม่ได้ เพราะจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วถูกนำไปอ้างได้   ผู้ตอบ ๆ ในฐานะส่วนตัว ไม่ได้มีอำนาจตีความ ตอบตามความรู้ของคนธรรมดา ไม่ใช่ในฐานะผู้มีอำนาจจึงนำไปใช้อ้างอิงไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มิถุนายน 2561