ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050425 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่งพนง.สายสนับสนุน28 มกราคม 2558

  คำถาม
  ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่ง

  เรียน ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์

  กระผมขอความอนุเคราะห์สอบถามท่านในกรณีรองอธิการบดีที่ได้รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดรถประจำตำแหน่งไปแล้วเดือนละ 25,400 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

  1. รองอธิการบดีผู้นั้นจะใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อเดินทางไปราชการได้อีกหรือไม่ ในกรณีใดบ้าง

  2. การประชุมที่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ รองอธิการบดีจะใช้รถยนต์ส่วนกลางได้หรือไม่ เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการ (สำนักงบฯ) 

  3. หากใช้รถส่วนกลางไม่ได้ ผู้จัดรถควรทำเช่นไรเพราะตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครกล้าเอาอนาคตการทำงานเข้าไปเสี่ยงในการปฏิเสธผู้บริหาร และถือเป็นการทุจริตหรือไม่

  ทั้งนี้ เนื่องจากมีปัญหาในการจัดรถราชการที่บางครั้งจัดรถให้ผู้บริหารกลุ่มนี้จนไม่พอต่อความต้องการใช้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แล้วก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าได้รับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไปแล้วยังจะมาใช้รถยนต์ส่วนกลางอีก / ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

  คำตอบ

  ๑. เมื่อทางราชการจัดยานพาหนะให้แล้ว คือจะให้ทางราชการซื้อรถให้ก็ได้ หรือจะเอาเงินไปซื้อรถเองก็ได้ เช่นนี้แล้ว รองอธิการบดีหรืออธิการบดีที่ได้เงินไปแล้ว ก็ต้องใช้รถของตัวเองไปราชการ ทุกกรณี เว้นแต่เวลาที่ไปงานร่วมกันในงานของมหาวิทยาลัย เช่น ไปสัมมนา ร่วมกัน

  ๒. ที่เขาจัดยานพาหนะให้ ก็เพื่อให้ใช้ไปราชการทุกชนิดอยู่แล้ว คนที่ได้เงินไปแล้ว ยังแอบใช้รถส่วนกลาง แปลว่ามักได้ เอาทั้งเงินค่าพาหนะ แล้วยังมาใช้รถหลวง น้ำมันหลวง คนขับรถหลวงอีก ประโยชน์ที่แอบเอาเปรียบราชการไปก็คงไม่มากเท่าไร แต่พอ สตง.ตรวจพบ อนาคตก็คงหมดไป

  ๓. คนจัดรถก็จัดรถให้ไป แต่ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ไปจัดให้เอง เขาจะอ้างได้ว่า เขาไม่ได้สั่ง ไปจัดให้เขาเอง  ความผิดอาจจะตกไปอยู่กับคนจัดด้วย  


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 มกราคม 2558