ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050613 มาตรา 37 พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547อ.ราชภัฏ29 มีนาคม 2558

  คำถาม
  มาตรา 37 พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547
  มาตรา 37 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณบดีจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง

  อยากทราบว่าผมเป็นอาจารย์ 1 ปีได้รับคำสั่งฯให้ไปศึกษาต่อปริญญาเอก 3 ปี 6 เดือน เรียนจบกลับมาปฏิบัติราชการต่อ 10 เดือน ได้รับคำสั่งให้รักษาราชการแทนคณบดีฯ ถามว่าผมมีคุณสมบัติตามมาตรา 37 หรือไม่ครับ และอาจารย์พอจะทราบเจตนารมณ์ของการเขียนกฏหมายมาตรานี้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  คำตอบ
  คุณยังมีประสบการณ์สอนไม่ถึง ๓ ปี เพราะระหว่างไปศึกษาต่อนั้น จะถือว่าเป็นการหาประสบการณ์การสอนเห็นจะไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 มีนาคม 2558