ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051989 อำนาจตีกลับหรือไม่ผู้ใต้บังคับบัญชา23 มิถุนายน 2559

  คำถาม
  อำนาจตีกลับหรือไม่

  เรียน ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์

  กระผมขอความอนุเคราะห์เรียนถามในกรณีที่อธิการบดีมอบอำนาจเป็นหนังสือในการพิจารณาอนุมัติใช้สถานที่ให้แก่รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าว ประเด็นคือ

  1. รองอธิการบดีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อำนาจอธิการบดีในการพิจารณาอนุมัติใช้สถานที่ ที่มอบให้รองฯปฏิบัติราชการแทน นั้น จะกลับไปอยู่กับอธิการบดี หรือไม่ หรือยังคงอยู่ที่รองฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ

  2. รองอธิการบดี สามารถตั้งบุคคลใด เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี หรือ คณบดี มารักษาราชการแทนตนกรณีไม่อยู่ได้หรือไม่ และใช้อำนาจของรองฯ ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ได้หรือไม่

  3. ตามข้อ 1. ถ้าอำนาจของอธิการบดีที่มอบให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน นั้น ตีกลับไปอยู่กับอธิการบดี จะถือว่ามีผู้ใช้อำนาจเรื่องเดียวกัน ในเวลาและสถานที่เดียวกันมากกว่า 2 คนหรือไม่

  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

  คำตอบ

  1. การมอบอำนาจไม่ได้ทำให้เจ้าของอำนาจหมดอำนาจนั้นไปเลย เมื่อใดที่ผู้รับมอบอำนาจไม่อยู่ หรือทำงานไม่ได้  เจ้าของอำนาจ คือ อธิการบดี ก็ต้องไปทำเอง เว้นแต่จะไปมอบให้คนอื่น

  2. รองอธิการบดีไม่มีอำนาจตั้งใครมารักษาการแทนตน  ถ้าจะตั้ง ต้องให้อธิการบดีเป็นคนตั้ง

  3. อ้าวก็ไหนว่ารองอธิการบดีไม่อยู่ ก็ถ้าไม่อยู่หรือทำงานไม่ได้ คนใช้อำนาจก็ไม่ซ้อนสิ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มิถุนายน 2559