ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052293 การลงมติของสภามหาวิทยาลัยนายอุทัย ศรีจันทร์28 ธันวาคม 2559

  คำถาม
  การลงมติของสภามหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดว่า  มติของสภามหาวิทยาลัยให้บุคคลใดเป็นอธิการบดีต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภามหาวิทยาลัย  และมาตรา ๑๖ ของ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนดจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ๒๓ คน  แต่ปัจจุบันกรรมการสภามหาวิทยาลัยเหลือเพียง ๒๒ คน  ประเด็นที่ขอกราบเรียนถาม คือ  กึ่งหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยคือเท่าไร  ๑๑ หรือ ๑๒ คน  กรณีการลงมติเลือกอธิการบดีที่ข้อบังคับกำหนดว่า ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง จะ ต้องได้ ๑๒ หรือ ๑๓ เสียงขึ้นไป  ที่ถูกคืออะไร  เพราะสภามีมติว่า  ๑๒ เสียงขึ้นไปก็ถือว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งแล้ว
  ขอบพระคุณครับ
  คำตอบ

  ขึ้นอยู่กับข้อบังคับว่ากำหนดไว้อย่างไร ถ้ากำหนดว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ก็ต้องนับกรรมการทั้งหมด ถ้ากำหนดว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ก็ต้องนับกึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีเหลืออยู่ ถ้าไม่ได้กำหนดอะไรเลย ก็ต้องกึ่งหนึ่งของผู้มาประชุม


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 ธันวาคม 2559