ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052918 สอบถามกรณีการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนายนาทสวรรค์ กมลสินธ์25 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  สอบถามกรณีการมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
  ด้วยมาตรา ๑๘(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติให้ปริญญา
  อยากสอบถามว่า

  สภามหาวิทยาลัยสามารถมอบอำนาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรแทนได้หรือไม่

  ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง
  คำตอบ
  มอบเด็ดขาดไม่ได้ แต่สามารถมอบให้ให้ความเห็นชอบ ก่อน แล้วนำมาเสนอสภาพิจารณาในภายหลัง หากสภาอนุมัติให้ถือว่าอนุมัติตั้งแต่วันที่นายกสภาให้ความเห็นชอบ ได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาประโยชน์ของเด็กที่จบ จะได้ไม่ต้องรอจนสภาประชุมถึงจะจบ  ด้วยวิธีนี้เมื่อสภาอนุมัติแล้วจะถือว่าเด็กจบตั้งแต่วันที่นายกสภาเห็นชอบ  เขาก็จะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่นายกสภาเห็นชอบ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 มิถุนายน 2561