ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052610 การตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินรุ้งทิวา6 กันยายน 2560

  คำถาม
  การตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน
  กราบเรียน  คุณมีชัย ฤชุพันธ์

         ข้าพเจ้ามีคำถามในเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตาม พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยขออนุญาตเล่ารายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้นะคะ 
         ข้าพเจ้าได้ซื้อบ้านและทางผู้จัดสรรที่ดินได้ส่งจดหมายจากบริษัทฯ เชิญลูกบ้านประชุมใหญ่ในการเลือกจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านฯ โดยมีการประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ในการให้จัดตั้งนิติบุคคลฯ ทางผู้จัดสรรที่ดิน ส่งจดหมายถึงกรมที่ดิน จ.นนทบุรี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาธารณูปโภคของโครงการ ในวันที่ 10 กันยายน 2559 และทางกรมที่ดินฯ ส่งคณะกรรมการเข้ามาดำเนินการตรวจสาธารณูปโภคที่หมู่บ้าน ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน แต่ไม่ผ่าน เนื่องจากสาธารณูปโภคของโครงการไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะผ่านได้ โดยคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เรียบร้อย แล้วจะเข้ามาตรวจอีกครั้ง แต่ทางผู้จัดสรรที่ดินก็ไม่ได้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใดจนถึงวันนี้ค่ะ 
       นอกจากนั้นผู้จัดสรรยังส่งจดหมาย "แจ้งกำหนดการสิ้นสุดวันรับผิดชอบ กิจกรรม บริหารการจัดการหมู่บ้านจัดสรร มาถึงลูกบ้าน โดยขอสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งๆที่ยังไม่สามารถจัตตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายได้ค่ะ 
       ปัจจุบันทางลูกบ้านได้ช่วยกันคัดเลือกจิตอาสา ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้จัดสรรในการเก็บเงินค่าส่วนกลางและนำมาใช้จ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพื่อให้หมู่บ้านดำเนินไปได้ตามปกติ และติดต่อกับผู้จัดสรรที่ดินให้มาซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้เรียบร้อย จะได้ดำเนินการยื่นจัดตั้งนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป แต่จนถึงวันนี้ทางผู้จัดสรรก็ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขสาธารณูปโภคเลยค่ะ รบกวนสอบถามอาจารย์เป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะคะ
       1.ทางลูกบ้านได้รับหนังสือแจ้งกำหนดการสิ้นสุดวันรับผิดชอบการจัดการสาธารณูปโภค จากผู้จัดสรรว่าจะรับผิดชอบสาธารณูปโภคจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แต่เท่าที่ทราบกฎหมายใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หากยังจัดตั้งนิติบุคคลยังไม่ได้ ทางผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไป) ผู้ซื้อที่ดินจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรค่ะ
       2.ข้าพเจ้าได้เคยเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การจัดตั้งนิติบุคคล กับกรมที่ดิน ทางท่านวิทยากรแจ้งว่า คำว่า "สาธารณูปโภค" ของแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่ทางคณะกรรมการจะมาตรวจสาธารณูปโภค คณะกรรมการจะยึึดตรวจสอบสาธารณูปโภคของโครงการจากสิ่งใด ผู้จัดสรรที่ดินสามารถซ่อมแซมเพียงบางส่วนได้หรือไม่ค่ะ
       3.หมู่บ้านของข้าพเจ้าเป็นบ้านเดี่ยว และกำแพงด้านหนึ่งอยู่ติดกับทาวเฮ้าส์อีกหมู่บ้านนึง ตามกฎหมายแล้ว การทำรั้วของบ้านเดี่ยวทางผู้จัดสรรต้องสร้างกำแพงใหม่หรือสามารถใช้ร่วมกับกำแพงของบ้านทาวเฮ้าส์ได้ค่ะ หากต้องสร้างกำแพงเป็นของตัวเองแต่ผู้จัดสรรไม่ได้ทำตามกฎหมายที่ถูกต้อง หากกำแพงถล่มจะเป็นความรับผิดชอบของใครระหว่างบ้านเดี่ยว กับทาวเฮ้าส์ และหากคณะกรรมการมาตรวจสาธารณูปโภค ถ้าไม่มีรั้วนี้จะผ่านหรือเปล่าคะ หากไม่ผ่านแต่ทางลูกบ้านต้องการจัดตั้งนิติบุคคลฯ เราสามารถดำเนินการแก้ปัญหาไปทางไหนได้บ้างคะ
       4.การจ่ายค่าส่วนกลางตามกฎหมาย ต้องจ่ายเป็น ตารางวา แต่เมื่อทางผู้จัดสรร ส่งจดหมายขอสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้การจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่า รปภ. ค่าขยะ ในส่วนกลาง ฯลฯ ยังคงมีอยู่ ทางลูกบ้านจึงมีการประชุมเลือกจิตอาสาขึ้นมาเก็บเงินและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่เก็บเป็นจำนวนเงินเท่ากันไปก่อน เพราะไม่รู้ว่าต้องเก็บบ้านละเท่าไหร่ ดังนั้น หากข้าพเจ้าสมมติว่าทางผู้จัดสรรได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขสาธารณูปโภค และคณะกรรมการได้มาตรวจแล้วผ่าน สามารถดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลได้สำเร็จ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทางนิติบุคคลฯ จะนับเอาวันไหนเป็นวันเริ่ม เพราะทางผู้จัดสรรฯ ไม่ได้เก็บค่าส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นเงินที่ลูกบ้านจ่ายเท่าๆ กัน จนถึง 31 ธันวาคม 2560 หากในช่วง 1 ปีนี้ มีบางบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง เมื่อจัดตั้งนิติบุคคตามกฎหมายได้เรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลฯ สามารถชี้แจงให้ลูกบ้านที่ไม่เคยจ่ายค่าส่วนกลางเลย มาจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ที่ผู้จัดสรรส่งจดหมายขอสิ้นสุดได้หรือไม่ (1 มกราคม 2560-ปัจจุบัน) หรืออาจารย์เห็นว่าควรดำเนินการแก้ไขอย่างไรค่ะ
   
  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  รุ้งทิวา
         

  คำตอบ

  1. คงต้องรวมตัวกันแล้วตั้งผู้แทนไปฟ้องผู้จัดสรร

  2. ขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้าพนักงานว่าขาดตกบกพร่องอย่างไร ก็ต้องทำให้สมบูรณ์

  3. ถ้าลูกบ้านร่วมกันจัดตั้ง ก็คงต้องเจรจากับอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วทำสัญญาร่วมกันไว้

  4. จะเก็บตามเนื้อที่ หรือเก็บเท่ากันก็ได้ สุดแต่จะตกลงกันได้ แต่ส่วนใหญ่เขาจะคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด แล้วเอาเนื้อที่ทั้งหมดมาหาร ได้เท่าไรก็เก็บตามเนื้อที่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กันยายน 2560