ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030959 ผลของการล้างมลทินและปีครองยศร.อ.อุทก ขุนทองไทย17 กันยายน 2551

  คำถาม
  ผลของการล้างมลทินและปีครองยศ

  กราบเรียนอาจารย์ครับ

  กระผมถูกลงทัณฑ์กัก ๑ วัน ในฐานความผิดขาดแถวเวลา ๐๘๓๐ เมื่อ ๒๙ ก.ย.๔๗ ในครั้งนั้นกระผมได้รับการแต่งตั้งยศว่ที่ ร.อ. เมื่อ ๑ ก.ย.๔๗ การนับปีครองยศจนถึง ๑ ก.ย.๕๑ จะเป็น ๔ ปี สามารถเสนอขอยศเป็นว่าที่ นาวาตรี ได้ แต่กระผมไม่สามารถขอยศได้เพราะเมื่อนายทหารสัญญาบัตรมีความผิดถึงขั้นต้องงดบำเหน็จในปีใดจะไม่นับปีครองยศในปีนั้นทำให้ผมครองยศไม่ครอบ ๔ ปีซึ่งในประเด็นจะขอความกรุณาหารือกับอาจารย์ก็คือ พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น ในมาตรา ๕ ให้ล้างโทษมลทินผู้ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งก็คือโทษกัก ๑ วันนั้นไม่มีอยู่ แต่ความผิดฐานขาดแถว ๑ วันนั้นยังคงอยู่ ตามที่ผมได้ศึกษามาบ้าง แต่ในปัญหาคือในมาตรา ๗ เรื่องสิทธิต่าง ๆ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนได้มีการหารือกับสำนักกฤษฎีกาในเรื่องสิทธิที่เสียไปนั้นไม่สามารถเรียกร้องได้จะเป็นในเรื่องเงินเดือนย้อนหลัง หรือการถือครองยศย้อนหลัง เช่นกรณีที่กระผมจะต้องอาจครองยศ น.ต. ในตอนนั้น แต่ไม่ได้แล้วผมจะเรียกร้องเมื่อตอนนั้น หรือเงินเดือนที่ผมจะได้รับในตอนนั้น ตามมาตรา ๗ ก็คือไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นระบบราชการจะวุ่นวาย แต่ที่จะขอความกรุณาอาจารย์ได้กรุณาตีความคือ การงดนับปีครองยศถือเป็นโทษที่ได้รับจากการงดบำเหน็จใช่หรือไม่ เพราะฝ่ายพระธรรมนูญของ ทร. ตีความว่าการนับปีครองยศถือเป็นสิทธิที่เรียกร้องไม่ได้ตามมาตรา ๗ ตามที่กระผมได้มีความรู้ด้านกฎหมายซึ่งอาจจะไม่ดีนักก็คือหลักนิติธรรมของรัฐว่าการตีความใดก็ตามถ้าการตีความนั้นมีคุณมีประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ายจะยกให้ แต่ฝ่าย ทร. ตีความว่าปีครองยศนั้นเป็นสิทธิ ตามมาตรา ๗ ซึ่งเมื่อมองในคุณประโยชน์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยซึ่งผลเสียที่ตามมาเมื่อครองยศหลังเพื่อนร่วมรุ่นจะทำให้เรียนใน รร.เสธ ฯ พร้อมเพื่อนไม่ได้ ซึ่งดูตามความผิดที่กระผมได้ทำลงไปเมื่อเปรียบกับปัญหาทุจริตบ้านเมืองแล้วดูจะไม่ยุติธรรมนักแต่ผมก็เป็นแค่ลูกตาสีตาสาที่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วสอบเข้ามาเรียนใน รร. เหล่าทัพได้ หากผมมีพ่อแม่เป็นนายพลหรือมีชาติตระกูลคงจะทำให้นน้ำหนักและการตีความตรงนี้เข้าข้างผมบ้าง ผมจึงอยากขอความเมตตาจากอาจาย์ช่วยกรุณาตีความว่าปีครองยศนี้ถือเป็นสิทธิตามมาตรา ๗ หรือไม่ เพราะผมมองว่าเป็นการโดนลงโทษต่อเนื่องจากการงดบำเหน็จเสียมากกว่าเพราะสิทธิที่เสียไปคือเงินเดือนที่ไม่ขึ้น

  คำตอบ
  ปีที่คุณถูกลงโทษและไม่นับรวมในการครองยศนั้น ได้เกิดขึ้นแล้วก่อนที่จะมีการล้างมลทิน แม้เมื่อต่อมามีกฎหมายล้างมลทิน ๆ นั้นก็มิได้ไปฟื้นสิ่งที่คุณเสียไปแล้ว (คือการไม่นับเวลาในการครองยศ)
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 กันยายน 2551