ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
  •  
  • แบ่งที่ดิน
  •  
  • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
  •  
  • การทำนิติกรรม
  •  
  • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    052796 การลงคะแนนไม่โปร่งใสอารีย์23 มีนาคม 2561

    คำถาม
    การลงคะแนนไม่โปร่งใส
    รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

    มีการเลือกกรรมการคอนโดแห่งนึง เจ้าของจำนวนมากไม่มา การลงคะแนนและการนับคะแนนทำโดยลับๆ กรรมการซึ่งหมดวาระแล้ว(ดำรงตำแหน่งมา 4ปีแล้ว) แต่ยังต้องการรักษาการณ์ไปยาวๆสรุปผลนับคะแนนว่ามติไม่รับรองกรรมการใหม่ ซึ่งผลสูสีกันมาก

    ณ วันประชุมหลังการประกาศผล เจ้าของร่วมจำนวนนึงทักท้วงให้เปิดเผยใบลงคะแนน กรรมการบอกให้ทำหนังสือมา
    เมื่อทำหนังสือไปกรรมการแจ้งว่าให้ดูไม่ได้เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนลงคะแนนต้องเอาลายเซ็น"ทุกห้อง"มาก่อน

    รบกวนสอบถามว่าตามกม.มีขั้นตอนอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยในการลงคะแนนหรือนับคะแนน สามารถเปิดเผยใบลงคะแนนได้หรือไม่คะ (ในข้อบังคับคอนโดและพรบ.อาคารชุดไม่กำหนดไว้) เราสามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้มีการเปิดเผยคะแนนได้หรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ

    ด้วยความเคารพค่ะ
    คำตอบ
    ถ้าเป็นการลงคะแนนลับ ในบัตรลงคะแนนก็ไม่ควรจะปรากฏชื่อว่าใครลงคะแนนอย่างไร จึงสามารถเอามานับให้ดูกันทั่วไปได้  ถ้าเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย คือ ระบุว่าใครลงคะแนนให้ใคร  การขอดูก็ย่อมต้องทำได้ เพราะเป็นการเปิดเผยอยู่แล้ว
    มีชัย ฤชุพันธุ์
    23 มีนาคม 2561