ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052976 การแก้ไขข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ 13 กันยายน 2561

  คำถาม
  การแก้ไขข้อบังคับ
               มหาวิทยาลัย  A  ได้ออกนอกระบบแล้ว   ซึ่งตามบทเฉพาะกาลบัญญัติว่า    " ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ และคำสั่ง  ให้นำพระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเดิม ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย A  นี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ A  "
       คำถาม
               มหาวิทยาลัย  A  ต้องการจะแก้ไขข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเดิม   มหาวิทยาลัย  A  จะอาศัยอำนาจตามกฎหมายใหม่แก้ไขข้อบังคับบางข้อที่ออกตามกฎหมายเก่าได้หรือไม่   หรือ  มหาวิทยาลัย  A จะต้องยกเลิกข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายเก่าทั้งหมดแล้วยกร่างข้อบังคับใหม่ขึ้นมา    
  คำตอบ
  วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ออกมาใหม่ทั้งฉบับ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กันยายน 2561