ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: ท้องถิ่นทั้งหมด 1675 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  050343 ได้รับเลือกให้เป็น สท.แล้วยังเป็นลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนสองหน่วยงาน มาตั้งแต่ปี2550 ถึงปัจจุบัน ( ตอบแล้ว ) สท.ภาคตะวันออก11 ตุลาคม 2557
  050315 การตั้งงบประมาณรายจ่ายท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) นายวิศษฎ์ วิเชียรสรรค์11 กันยายน 2557
  050295 ผลของ พรบ.ล้างมลทิน ( ตอบแล้ว ) ข้าราชการ อปท.26 สิงหาคม 2557
  050275 ค่าเช่าซื้อบ้าน ( ตอบแล้ว ) พนักงานส่วนตำบล14 สิงหาคม 2557
  050270 งบประมาณแล้วเสร็จ ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น7 สิงหาคม 2557
  050266 ข้าราชการบำนาญ สังกัดเทศบาล มีสิทธิสวัสดิการใดบ้าง ( ตอบแล้ว ) สุพรรณ5 สิงหาคม 2557
  050223 นายก ถูกฟ้องคดี ( ตอบแล้ว ) ลูกจ้าง 1 กรกฎาคม 2557
  050157 ขาดคุณสมบัติการสมรรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) คนรู้น้อย23 พฤษภาคม 2557
  050007 เหตุผล ( ตอบแล้ว ) นายจเร นวลจันทร์19 พฤษภาคม 2557
  050006 การอนุมัติใช้เงินสะสมจากสภา (เพิ่มเติมระเบียบ) ( ตอบแล้ว ) ประธานสภา สุธี 19 พฤษภาคม 2557
  050004 การอนุมัติใช้เงินสะสมจากสภา ( ตอบแล้ว ) ประธานสภา สุธี17 พฤษภาคม 2557
  049980 วิธีการถอดถอนผุ้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) ชาวบ้านผู้เดิอดร้อน7 พฤษภาคม 2557
  049976 อบต.จะเข้าทำถนนสาธารณะ แต่เจ้าของต้นไม้ไม่ยอมให้โค่น ( ตอบแล้ว ) อิสรีย์6 พฤษภาคม 2557
  049970 การขอลาอุปสมบท ( ตอบแล้ว ) คุณดวงแก้ว1 พฤษภาคม 2557
  049968 การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) ฉัตรชัย28 เมษายน 2557
  049966 การแต่งตั้งรองนายก ( ตอบแล้ว ) สำนักงาน กกต.จว.อ่างทอง25 เมษายน 2557
  049962 คุณสมบัติทางด้านการศึกษาของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) คนทะเบียน21 เมษายน 2557
  049961 อบต. จะนำเงินชาวบ้านไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) โอรัชกฤช21 เมษายน 2557
  049945 คุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) คนทะเบียน12 เมษายน 2557
  049869 การจัดทำป้ายหาเสียงนายกเทศมนตรี ( ตอบแล้ว ) หนุ่มเทศบาล27 กุมภาพันธ์ 2557
  049867 การมีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต. ( ตอบแล้ว ) คนไทยรักกัน27 กุมภาพันธ์ 2557
  049863 การเเก้ไขมติที่ประชุมสภาฯ ( ตอบแล้ว ) ผู้ช่วยเลขานุการสภา24 กุมภาพันธ์ 2557
  049857 การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) ชาวบ้าน21 กุมภาพันธ์ 2557
  049850 การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) คนทะเบียน18 กุมภาพันธ์ 2557
  049841 เนื่องจากคำถามที่ 049686 ( ตอบแล้ว ) นายกแปีะ14 กุมภาพันธ์ 2557
  049820 คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นัน7 มกราคม 2557
  049788 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) อบต.16 ธันวาคม 2556
  049775 การถอนคำแปรญัตติ รอบ 2 ( ตอบแล้ว ) พนักงานเทศบาล11 ธันวาคม 2556
  049769 การเลือกตั้งท้องถิ่น ( ตอบแล้ว ) วิธิวัสส์7 ธันวาคม 2556
  049767 การถอนคำแปรญัตติ ( ตอบแล้ว ) พนักงานเทศบาล6 ธันวาคม 2556
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/56 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>