ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
  มุมของมีชัย
 • ความคิดเสรีของมีชัย
 • เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
 • เรื่องสั้น
 • จดหมายถึงนาย
 •  
   
  เรื่องสั้น

  เรื่องของคนสองคน ตอนที่ 9 การยอมรับในสิ่งที่เป็นที่เคารพรักของอีกฝ่ายหนึ่ง

  เมื่อต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวเป็นฐานที่มา ต่างฝ่ายจึงต่างย่อมมีบุคคล อันเป็นที่เคารพรักด้วยกัน อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องยอมรับรู้ และให้ความเคารพรัก หรือความใกล้ชิดสนิทสนมด้วย

  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความกินแหนงแคลงใจในกันและกัน การตัดสินใจในเรื่องใด ที่มีผลต่อคนอันเป็นที่เคารพรัก หรือสนิทสนมของฝ่ายใด เป็นการสมควร ที่จะให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้ตัดสินใจ โดยฝ่ายที่ตัดสินใจ ก็ต้องคำนึงถึง “ครอบครัวของเรา” ไว้อยู่เสมอว่า การตัดสินใจเช่นนั้น จะนำความเดือดร้อน หรือเป็นการเบียดเบียน “ครอบครัวของเรา” เกินฐานะหรือเกินความจำเป็นหรือไม่

  ในขณะเดียวกัน อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องทำใจให้กว้างไว้ และนึกเสมอว่า บุคคลเหล่านั้นเป็น “ญาติมิตรหรือบุพการี “ของเรา”