ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  053031 ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจศิวรุทร13 กุมภาพันธ์ 2562

  คำถาม
  ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  เรียนอาจารย์มีชัย

  ผมมีคำถามอยากสอบถามอาจารย์เรื่องมีอยู่ว่า นาย ก. เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ไปรับเบี้ยคนชราของนาย ข. ซึ่งได้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจไว้ที่ อปท. รายละเอียดหนังสือมอบอำนาจให้ นาย ก. ไปรับเบี้ยคนชราตลอดทั้งปีงบประมาณ ข้อเท็จจริงบางเดือนนาย ข. มารับเอง บางเดือน นาย ก. ไปรับให้ แล้วทาง อปท.แจ้งว่าคลังจังหวัดทักท้วงว่า ทำไมบางเดือน นาย ข. มารับเอง บางเดือน นาย ก. ไปรับให้ เมื่อมอบอำนาจแล้วต้องเป็นผู้รับมอบอำนาจมารับตลอดสิ จากข้อเท็จจริงนี้ผมได้ศึกษา ปพพ ลักษณะ 15 แล้ว ไม่พบว่ามาตราใดบัญญัติไว้ว่าเมื่อตัวการมอบอำนาจให้ตัวแทนกระทำการใดๆแล้วจะตัดสิทธิ์ตัวการกระทำการใดๆตามหนังสือมอบอำนาจเอง

  จากข้อเท็จจริงนี้จึงอยากสอบถามอาจารย์ว่า ตัวการเมื่อมอบอำนาจให้ตัวแทนกระทำการใดๆแล้วไม่ตัดสิทธิ์ตัวการที่จะกระทำการนั้นเองใช่หรือไม่ ถ้าใช่แล้วพอจะมีกฎหมาย/ข้อหารือ/ฎีกา ใดหรือไม่ที่อธิบายว่าตัวการมอบอำนาจให้ตัวแทนแล้วตัวการยังมีสิทธิ์จะกระทำการใดๆได้เองอยู่

  ขอบคุณครับ

  คำตอบ
  ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยตรง เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไป การตั้งตัวแทน ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการทำกิจการใด ๆ ของบุคคลต้องเสียไป เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาตัวแทน  ถ้าจะให้หมดปัญหา ก็อาจทำหนังสือมอบอำนาจเสียใหม่ ระบุให้ชัดว่า ครั้งใดที่เจ้าตัวไปรับเงินเองไม่ได้ ขอมอบอำนาจให้ นาย ก.ไปรับเงินแทนได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กุมภาพันธ์ 2562