ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052434 ขอปรึกษา มาตรา 129 ตาม รธน.ฉบับ ที่ 20 narakorn10 เมษายน 2560

  คำถาม
  ขอปรึกษา มาตรา 129 ตาม รธน.ฉบับ ที่ 20

  เรียน   อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธุ์

            กระผม นรากร นันทไตรภพ ใคร่ขอความรู้ จากท่านอาจารย์ โปรดช่วยตีความ ขอบเขต อำนาจ ของ กรรมาธิการ ตาม มาตรา 129  ตาม รธน. ฉบับที่ 20 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อ 6 เม.ย. 60  ดังนี้

           1. ตามวรรค 3 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทำการแทนมิได้

              คำว่า คณะบุคคลในที่นี้ หมายถึง คณะอนุกรรมาธิการ หรือไม่   หรือหมายถึง คณะบุคคลกลุ่มใดครับ 

         2. ตามที่กระผมอ่านมาตรานี้ คณะกรรมาธิการจะมีอำนาจ ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ หรือ ไม่ อย่างไรครับ

             ใคร่ขอความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้

             ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

             นรากร นันทไตรภพ

  คำตอบ
  คำว่า "บุคคลหรือคณะบุคคล" หมายความรวมถึงคน ๆ เดียว คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะอื่นใด  อำนาจนี้เป็นอำนาจของสมาชิกสภาเป็นการเฉพาะ จึงไม่พึงมอบให้คนอื่นไปใช้หรือไปทำแทน  แต่ไม่ได้ห้ามที่จะมีคนหรือคณะบุคคลช่วยหาข้อมูล หรือช่วยศึกษา  อำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการยังมีอยู่ แต่จะตั้งเพื่อให้ไปทำแทนไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 เมษายน 2560