ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  053002 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง สส.สัมฤทธิ์26 ตุลาคม 2561

  คำถาม
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้ง สส.

  ผู้สมัคร สส. ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๔๒ แห่ง พรป.สส. ๖๑ ... ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร() ติดยาเสพติดให้โทษ () เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต () เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ   () เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

  () อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่    () วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  () อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  แต่การถูกจำกัดสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งได้จำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย  กลับไม่มีระบุไว้ในลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น คำถาม กรณีการถูกจำกัดสิทธิสมัครดังกล่าว ปรับเข้ากับลักษณะต้องห้ามข้อใดหรือไม่ อย่างไร

  ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ
  คนที่เคยถูกจำกัดสิทธิเพราะไม่ไปเลือกตั้งในครั้งก่อน ๆ ได้รับการนิรโทษตามมาตรา ๑๗๕ ของ พรบ.การเลือกตั้ง สส.ฯ ใหม่แล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 ตุลาคม 2561