ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016272 ถูกจับข้อหาเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตbin2 มีนาคม 2549

  คำถาม
  ถูกจับข้อหาเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

  อาจารย์มีชัย ที่เคารพอย่างสูง

            ผมเป็นนักธุรกิจโรงแรมเล็กๆ 50 ห้อง อยู่ในต่างจังหวัด ยังไม่ได้รับอนุญาต เพราะพยายามขอแล้วแต่ไม่ผ่านเรื่องที่จอดรถยนต์ (ไม่ได้จำนวนตามที่กฎหมายกำหนด) สาเหตุที่ไม่มีที่จอดรถยนต์เพราะรีอสร์ทของผมมีพื้นที่น้อยและรับแขกชาวต่างชาติเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ พรบ.โรงแรม 2547 มาตรา 63  ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วก่อนหรือในวันที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับ หากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปให้ไปยื่นขออนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 13 ใช้บังคับ แล้วให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่าอนุญาตหรือไม่ 

            กฎหมายโรงแรมดังกล่าวใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 48 ผมเปิดโรงแรมเมื่อวันที่ 15 พ.ค.48  ถูกจับเมื่อวันที่ 10 ม.ค.49 ผมบอกเจ้าหน้าที่ว่าบทเฉพาะกาลมาตรา 63 ของ พรบ.ดังกล่าว ยกเว้นความผิดสำหรับโรงแรมที่เปิดมาก่อนวันที่ 12 พ.ค.48 หรือในวันที่กฎหมายใช้บังคับชั่วคราว จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามมาตรา 13 และให้โอกาสผมไปยื่นขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนั่นมีผลใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาตีความเฉพาะโรงแรมที่เปิดดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ 12 พ.ค.48 เท่านั้น (ก่อนวันที่ พรบ.โรงแรม 2547 ใช้บังคับ) ผมเห็นว่าความเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ถูกต้อง อาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ ช่วยตอบด่วนด้วย เพราะตอนนี้เดือนร้อนจริงๆ ต้องประกันตัวอยู่ เพราะมีโทษจำคุกถึง 1 ปี

            2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นผู้เสมือนหรือไร้ความสามารถ หรือไม่เคยต้องโทษจำคุกหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุกมาก่อน ใช้เวลานามมากบางทีใช้เวลาถึง 8-9 เดือน ทำให้ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งดอกเบี้ยธนาคาร ผมเสนอเจ้าหน้าที่ว่าน่าจะบันทึกปากคำให้ผมรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ยอกอ้างว่าเป็นระเบียบของทางราชการ อาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ

  ขอบพระคุณอย่างสูง

  คำตอบ

  เรียน Bin

      1. ความเห็นเจ้าหน้าที่ถูกต้องแล้ว

      2. เป็นระบบราชการที่น่าเอือมระอาที่สุด ตอนนี้เขากำลังหาเสียงกัน คุณก็ลองรวบรวมผู้คนให้ได้มาก ๆ แล้วไปต่อรองกับพรรคที่เป็นรัฐบาลอยูให้เขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้บางทีจะได้ผล

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 มีนาคม 2549