ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052850 การจัดการมรดก ค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกก่อนตายมังกร15 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  การจัดการมรดก ค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกก่อนตาย

  ภรรยาผมเป็นผู้ไร้ความสามารถ และศาลได้มีคำสั่งให้ผมเป็นผู้อนุบาล โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้ดูแลกำกับการใใช้ทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถร่วมกับผม

  สถานพินิจฯและผมได้มีข้อตกลงว่าให้ผมเบิกเงินจากบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดูแลภรรยาทุกๆ 6 เดือน ครั้งละ 120000 บาท (เบิกทุกเดือนกุมภาพันธ์ และ สิงหาคม เป็นการเบิกย้อนหลัง คือ ค่าใช้จ่ายเดือน กันยายนถึงกุมภาพันธ์ เบิกงวดเดือนกุมภาพันธ์ และค่าใช้จ่ายเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม เบิกงวดเดือนสิงหาคม) โดยสถานพินิจเป็นผู้เซ็นต์ชื่อเบิกเงินร่วมกับผม

  ต่อมาเดือนสิงหาคมผมได้เบิกเงินค่าดูแลภรรยาของเดือนกุมภาพันพธ์ถึงเดือนสิงหาคม แต่เบิกได้เพียง 50000 บาท เพราะเงินในบัญชีธนาคารมีไม่เพียงพอ และสถานพินิจฯ ได้มีหนังสือเป็นหลักฐานว่ายังคงค้างจ่ายค่าดูแลเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมอีก 70000 บาท ต่อมาปลายเดือนสิงหาคม ภรรยาได้เสียชีวิตลง และผมได้ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรกดและศาลได้มีคำสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว

  ขอถามว่า เงินค่าดูแลภรรยาที่ค้างจ่าย 70000 บาท (โดยผมได้ไปกูยืมคนอื่นมาใช้จ่าย) ผมสามารถนำมาหักจากกองมรดกได้ทั้งหมด (เป็นเจ้าหนี้) หรือถือเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งหนี้ให้ผมครึ่งหนึ่งแล้วเอาหนี้ที่เหลือครึ่งหนึ่งรวมเข้าเป็นกองมรดก

  คำตอบ
  เมื่อเป็นหนี้ที่เกิดจากผู้ตายโดยตรง ก็ต้องเอาหนี้นั้นไปหักจากกองมรดกเสียก่อน แล้วที่เหลือจึงนำไปแบ่งให้ทายาทและคู่สมรส
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 พฤษภาคม 2561