ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045388 กฎหมายคุ้มครองแรงงานศรายุทธ26 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

  การที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้น

  เมื่อ ทอท. ได้จัดจ้างบริษัท ก เป็นผู้รับจ้างเหมาค่าแรง เพื่อทำงานในธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เมื่อบริษัท ก ไปจัดหาแรงงานให้เข้ามาทำงาน   โดยการทำงานทั้งหมดของลูกจ้างอยู้ภายใต้การควบคุมและสั่งการของบริษัท ก รวมถึงการจ่ายเงินค่าจ้างด้วย กระผมจึงมีคำถามรบกวนสอบถามว่า  ทอท.มีฐานะเป็นนายจ้างของแรงงานหรือไม่ อย่างไร

  คำตอบ

  ไม่มี เพราะแรงงานเหล่านั้นเป็นลูกจ้างของบริษัท ก.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 กรกฎาคม 2554