ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048682 ค่ารักษาพยาบาลพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2551ป้าพรผู้ประกันตนบาดเจ้บในงาน30 มกราคม 2556

  คำถาม
  ค่ารักษาพยาบาลพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2551

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ที่นับถือ                         

  ได้มีประกาศกฎกระทรวงแรงานเรื่อง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ.2551 มีประกาศระเบียบเงื่อนไข 7 ข้อ ขอยกตัวอย่างข้อที่มีความสงสัยไม่ได้รับการอธิบายแต่อย่างใดของราชการจำนวน 2 ข้อ

  ข้อ.1 ให้ยกเลิกกฏกระทรวงกำหนดอัตราต่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537 และ พ.ศ.2548

  ข้อ.7 กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในครั้งแรก ที่ยังคงรักษาพยาบาลอยู่ ตั้งแต่วันที่กฏกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ เป็นต้นไป       ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2551 ลงชื่อ นางอุไรวรรณ เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  ต่อมากฏกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค.2551

  อยากถามว่า ผุ้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนทุพพลภาพเมื่อ 5 กรกฏาคม 2550  ได้ทำการรักษาตัวมาตลอดตั้งแต่วันประสบอันตราย จนถึงปัจจุบันวันนี้จะได้รับการรักษาเพิ่มเติมค่ารักษาหรือไม่ เพราะเป็นผู้ป่วยประสบอันตรายครั้งแรกและยังรักษาตัวอยู่ก่อนมีประกาศ จนถึงปัจจุบันวันนี้ ตามเงื่อนไขประกาศของกฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ.2551 ตรงกับเงื่อนไขข้อที่ 7 ในประกาศกฏกระทรวงแบบนี้ มีสิทธิเข้ารับการรักษาตามประกาศกำหนดอัตราค่ารักษาที่ให้นายจ้างจ่ายพ.ศ.2551 ได้หรือไม่ เคยติดต่อแล้วเขาบอกไม่ให้เพราะได้พิจารณาจบเรื่องไปแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 ตอนนั้นใช้สิทธิพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2537 ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ยังสามารถใช้สิทธิมีสิทธิตามกฏกระทรวงฉบับนี้ไหม ท่านอาจารย์ กรุณาช่วยตอบและแนะนำด้วย...                               

  คำตอบ
  ดู คำถุาม ๔๘๖๗๒
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 มกราคม 2556