ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052554 บทยกเว้นไม่นำลักษณะต้องห้ามมาใช้บังคับกับ สปท.นิติกร20 กรกฎาคม 2560

  คำถาม
  บทยกเว้นไม่นำลักษณะต้องห้ามมาใช้บังคับกับ สปท.
  เนื่องจากตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรของข้าพเจ้ามีบทบัญญัติกำหนดลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพนักงาน ต่อมามีพนักงานท่านหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น สปท. ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ม.39/3 ประกอบ ม.41 มิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับกับ สปท. โดยอนุโลม พนักงานผู้นั้นจึงยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปได้  แต่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มิได้มีบทบัญญัติยกเว้นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้นำมาใช้กับ สปท. จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า พนักงานท่านนี้ยังคงได้รับการยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายขององค์กรข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีผลใช้บังคับใช้หรือไม่คะ  ขอบพระคุณมากค่ะ
  คำตอบ

  ภายหลังจากที่ รธน.๖๐ ใช้บังคับ สปท.อยู่ในฐานะที่อยู่ต่อไปชั่วคราวตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และบัดนี้ก็พ้นไปแล้ว นอกจากนั้น

  สถานะของ สปท.ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพราะทำหน้าที่แต่เพียงการเสนอแนะการปฏิรูปเท่านั้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 กรกฎาคม 2560