ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052856 ลำดับศักดิ์ของกฏหมาย คำสั่ง คสช.เทียบเท่ากฏหมายใดพลภัทร ช่างสากล20 พฤษภาคม 2561

  คำถาม
  ลำดับศักดิ์ของกฏหมาย คำสั่ง คสช.เทียบเท่ากฏหมายใด

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

          ตามที่กระผมได้เข้ารับการสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ภาคความรู้ความสามารถซึ่งมีข้อสอบแบบปรนัย และอัตนัย ซึ่งประกาศผลสอบเรียบร้อย โดยมีข้อสอบในจำนวน 1 ใน 60 ข้อของปรนัย ได้ถามว่า สถานะของคำสั่ง คสช.มีศักดิ์เทียบเท่ากฏหมายใด ก.รัฐธรรมนูญ ข.พระราชบัญญัติ ค.พระราชกฤษฎีกา ง.กฏ ซึ่งกระผมอยากเรียนถามท่านเพื่อจะได้เป็นความรู้และนำไปถ่ายทอดให้กับผู้สรรหาตำแหน่งบริหารเพื่อสร้างองค์ความรู้ในระดับผู้บริหารต่อไปครับ

       กราบขอบพระคุณครับ

  คำตอบ
  แสดงว่าคนออกข้อสอบขาดความรู้  เพราะคำสั่ง คสช.อาจมีศักดิ์เป็นอะไรก็ได้ สุดแต่สาระสำคัญของคำสั่งนั้น
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 พฤษภาคม 2561