ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052417 ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้จนศาลให้พ้นจากการล้มละลายแล้ว จะเข้าสวมสิทธิแทนเจ้าหนี้เดิมนำที่ดินออกขายทอดตลาดได้ไหมครับวันชัย สระบุรี23 มีนาคม 2560

  คำถาม
  ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้จนศาลให้พ้นจากการล้มละลายแล้ว จะเข้าสวมสิทธิแทนเจ้าหนี้เดิมนำที่ดินออกขายทอดตลาดได้ไหมครับ
  ท่านอาจารย์ครับ ผมนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว จะขออนุญาตเรียนถามดังนี้ครับ

  คดีแรกปี 2549 ธนาคาร ก. ฟ้องผมเพื่อบังคับจำนอง จนมีการขายทอดตลาดที่ดินไปหมดแล้ว นำเงินที่ขายได้ทั้งหมดไปหักชำระดอกเบี้ยบางส่วน จึงยังมีหนี้ค้างทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย

  คดีที่สองปี 2554 ผมถูกธนาคาร ข. ฟ้องผมและบริษัทรวม 2 คนเพื่อบังคับจำนอง ธนาคาร ข. ได้ยึดที่ดินซึ่งเป็นชื่อส่วนตัวของผม ในระหว่างรอการขายทอดตลาด และธนาคาร ก. ก็เข้าขอเฉลี่ยหนี้และศาลอนุญาต

  คดีที่สามปลายปี 2555 ธนาคาร ค. ฟ้องผม เพื่อนผมและบริษัทให้ล้มละลาย บริษัทเป็นลูกหนี้ที่ 1 ผมเป็นลูกหนี้ที่ 2 และเพื่อนเป็นลูกหนี้ที่ 3 ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อปลายปี 2555

  ในการพิทักษ์ทรัพย์ ธนาคาร ก. ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ 1 และลูกหนี้ที่ 3 (ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้จากผมซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ 2) ในวันประชุมเจ้าหนี้ ผมเคยถามตัวแทนของธนาคาร ก. ว่า ไม่ติดใจผมแล้วใช่ไหม เขาก็ยังตอบว่าไม่ติดใจแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกลงในรายงานการประชุม และผมจำไม่ได้แล้วว่าได้เคยแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าธนาคาร ก. เป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวผมด้วยหรือเปล่า

  ระหว่างที่ผมกำลังขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย มีญาติมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่มายื่นขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ 2 (ก็คือผม) จนเจ้าหนี้ทุกรายถอนคำขอรับชำระหนี้ไปหมด และศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของผมไปแล้วเมื่อปี 2557  (ส่วนลูกหนี้ที่ 1 และลูกหนี้ที่ 3 ศาลให้ล้มละลายต่อไปครับ) 

  ปลายปี 2559 ธนาคาร ข. ไปถอนการยึดที่ดินและผมไปชำระค่าธรรมเนียมถอนการยึด (เหตุที่ไปยื่นถอนการยึดที่ดินช้าเพราะหาเงินค่าธรรมเนียมถอน) เจ้าพนักงานบังคับคดีก็รับเงินค่าธรรมเนียมถอนการยึดไปแล้วออกใบเสร็จให้ผม และแจ้งว่าธนาคาร ก. เข้าสวมสิทธิบังคับคดีแทน ที่ดินของผมจะต้องถูกขายทอดตลาด ธนาคาร ก. เองก็ก็มีหนังสือแจ้งให้ผมชำระหนี้หนี้ไม่เช่นจะนั้นบังคับคดีต่อไป

  ในเมื่อธนาคาร ก. ไม่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้จากผมตั้งแต่แรกจนเจ้าหนี้รายอื่นที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากผมได้ถอนคำขอรับชำระหนี้ไปหมดและศาลยกเลิกการล้มละลายของผมไปแล้ว ใคร่ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า
  1 หนี้ระหว่างผมกับ
  ธนาคาร ก. ยุติไปแล้วตั้งแต่ครบกำหนดให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เมื่อครั้งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วใช่ไหมคับ
  2 ธนาคาร ก. 
  ยังมีสิทธิเข้าสวมสิทธิบังคับคดีแทน และเจ้าพนักงานบังคับคดี ยังมีสิทธินำที่ดินออกขายทอดตลาดไปชำระหนี้ได้ไหมครับ เพราะอะไรครับ
  3 ถ้า
  ธนาคาร ก. ไม่มีสิทธิเข้าสวมสิทธิบังคับคดีแทน และเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีสิทธินำที่ดินออกขายทอดตลาด ควรต้องทำอย่างไรต่อไปครับ ได้โปรดกรุณาแนะนำด้วยครับ

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
  วันชัย สระบุรี
  คำตอบ
  ถ้าคุณถูกศาลสั่งล้มละลายแล้ว เ้าหนี้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จึงจะมาเรียกร้องอีกไม่ได้  แต่กรณีของคุณ ๆ ยังไม่ได้ล้มละลาย หนี้ที่มีอยู่จึงยังมีอยู่ (ถ้ายังไม่ขาดอายุความ)
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มีนาคม 2560