ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052981 ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่หนึ่งในผู้ค้ำประกัน19 กันยายน 2561

  คำถาม
  ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
  เรียนถาม อจ.มีชัย
  ตามที่ มาตรา ๓๘๗ บัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้ว  บอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร์ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้”
  1. ผู้ค้ำประกันสามารถใช้วิธีการตาม มาตรา ๓๘๗ บอกยกเลิกสัญญาต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายโดยลำพังคนเดียวได้หรือไม่ 
  2. ถ้าเป็นไปตามข้อ 1 ได้ และดำเนินการตามที่กำหนดไว้แล้ว แต่อีกฝ่ายที่เป็นส่วนราชการไม่ตอบสนองใดๆ จะทำอย่างไรต่อดี เพื่อให้มีการรับรู้ว่าสัญญาหลักและสัญญาค้ำประกันได้มีการยกเลิกไปแล้ว
  3. ผู้ค้ำประกันต้องแจ้งอีกฝ่ายซ้ำอีกว่ามีการยกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือไม่อย่างไร
  คำตอบ

  1.-3. สัญญาค้ำประกัน คุณไม่ได้ทำกับลูกหนี้ แต่ทำกับเจ้าหนี้ ถ้าเจ้าหนี้เขาไม่ยินยอม คุณก็ไปยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 กันยายน 2561