ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051717 ล้างมลทินแล้ว กลับถูกลงโทษซ้ำในความผิดเดิมอีกขอคำแนะนำ3 มีนาคม 2559

  คำถาม
  ล้างมลทินแล้ว กลับถูกลงโทษซ้ำในความผิดเดิมอีก
  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

           กระผมมีญาติเป็นข้าราชการครู ถูกลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น เมื่อเดือน พฤศิกายน ๒๕๔๙ และได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ ปี ๒๕๕๐ ต่อมาในเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๕๘ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ความว่า การดำเนินการทางวินัยแก่ญาติของกระผมในปี ๒๕๔๙  ผู้บังคับบัญชาดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ จึงมีมติให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง แล้วสั่งลงโทษใหม่ พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำส่ังลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้อ้างถึงมติดังกล่าว แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอันเป็นาสาระสำคัญ อาทิ การแจ้งข้อกล่าวหา การตั้งคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ กลับออกคำสั่งส่ังลงโทษลดขั้นเงินจำนวน ๑ ขั้นแก่ญาติของกระผมทันทีโดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
  กระผมใคร่ขอเรียนถามและขอคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
          ๑.  เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกเลิกคำส่ังลงโทษทางวินัย เมื่อปี ๒๕๔๙ แล้ว  มีผลเท่ากับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ญาติของกระไม่มีความผิดทางวินัยใช่หรือไม่?
  ๒.  ถ้าญาติของกระผมไม่มีความทางวินัย ทางราชการต้องคืนเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ทางราชการในช่วงที่ญาติของกระผมถูกลงโทษทางวินัย จำนวน ๑๑๐ เดือนที่ผ่านมา ใช่หรือไม่?
  ๓.  ญาติของกระผมถูกลงโทษทางวินัย และได้รับการล้างมลทินแล้ว ซึ่งถูกบันทึกประวัติใน ก.พ.๗  การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำส่ังลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น ซ้ำในความผิดเดียวกัน เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? ขอคำอธิบายจากท่านอาจารย์ด้วย
  ๔.  การสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการล้างมลทินแล้ว โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา ไม่ตั้งกรรมการสอบสวน ไม่ให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา ฯลฯ เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่?  และผู้บังคับบัญชาสามารถลงโทษได้หรือไม่?
  ๕.  ถ้าการลงโทษทางวินัยในปี ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมายจนต้องยกเลิกคำ่สั่งดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวน  ผู้บังคับบัญชา และ อ.ก.ค.ศ.ที่มีมติให้ลงโทษ จะต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่ผิดพลาดนั้นอย่างไร?
  ๖.  ญาติของกระผมต้องดำเนินการอย่างไร  จึงจะไม่ต้องถูกลงโทษในความผิดเดียวกันถึงสองครั้ง  และจะเรียกร้องเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่สูญเสียไปเพราะการกระทำที่ผิดพลาดของผู้บังคับบัญชาได้อย่างไร?
  กระผมได้ติดตามอ่านคำแนะนำทางกฎหมายของท่านอาจารย์มาตลอด ถึงแม้ท่านอาจารย์มีภารกิจสำคัญในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นภาะที่หนักมาก แต่ท่านอาจารย์ก็ยังเสียสละเวลามาให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้เดือดร้อน นับเป็นความกรุณาของท่านอาจารย์อย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคระห์ขอคำแนะเพื่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับญาติของกระผมในครั้งนี้ด้วย  ขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้


   
  คำตอบ
  ญาติคุณได้รับการล้างมลทินตามกฎหมาย พ.ศ. อะไร ลองไปหามาเปิดอ่านดูให้ละเอียด เพราะบางกรณี เขาก็ให้คนที่ถูกลงโทษแล้วยุติเพียงเท่านั้น ไม่ให้กลับมาพิจารณาใหม่อีก  ลองไปอ่านดูก่อนเถอะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 มีนาคม 2559