ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052943 สัญญาซื้อขายมีผลผูกพันธ์หรือไม่ผู้สงสัย1 สิงหาคม 2561

  คำถาม
  สัญญาซื้อขายมีผลผูกพันธ์หรือไม่
  กรณีทำสัญญาซื้อขาย ข้อเท็จจริงผู้ซื้อได้มอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการยื่นซองเสนอราคาและมีอำนาจลงนามในสัญญาแต่ในหนังสือมอบอำนาจไม่ได้ระบุการมอบอำนาจช่วงไว้ ปรากฎว่าตัวแทนได้มอบอำนาจช่วงต่อให้นางสาว ข. เป็นผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาและลงนามในสัญญา เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายกันเกิดขึ้นเช่นนี้ สัญญาซื้อขายดังกล่าวใช้บังคับได้หรือไม่ (เป็นโมฆะหรือโมฆียะ) และหากต่อมาภายหลังทางตัวแทนได้สอบถามไปยังตัวการถึงการมอบอำนาจช่วงดังกล่าว และตัวการได้ตอบยืนยันเป็นหนังสือว่าสามารถมอบอำนาจช่วงได้แต่ผู้รับมอบอำนาจช่วงจะมอบอำนาจช่วงต่อไปอีกไม่ได้ ดังนี้ จะถือเป็นการให้สัตยาบันอันเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวที่ได้ทำไปก่อนหน้านั้นมีผลสมบูรณ์หรือไม่
  คำตอบ
  เมื่อเจ้าของอำนาจยอมรับในผลนั้น ผลนั้นก็ย่อมผูกพันเจ้าของอำนาจได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 สิงหาคม 2561