ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ถูกตัดสิทธิ์ไม่ไปเลือก สว
 •  
 • คำสั่งทางปกครอง
 •  
 • ปัญหาน้ำท่วมขังจากการถมที่ดินปิดทั้นทางน้ำไหล
 •  
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 •  
 • การบังคับคดียึดทรัพย์
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: ท้องถิ่นทั้งหมด 1675 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  051194 การใช้สิทธิออกเสียงลงมติของประธานสภา ( ตอบแล้ว ) นายวรเศรษฐ โชติเดชาพันธุ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางวัว15 ตุลาคม 2558
  051148 วินัยข้าราชการ ( ตอบแล้ว ) ผู้รอความหวัง11 ตุลาคม 2558
  051094 การกระทำนอกเขตอบต. ( ตอบแล้ว ) นายชิดศักดิ์ สายแวว5 ตุลาคม 2558
  051068 ผิดหรือไม่-โทษอย่างไร ( ตอบแล้ว ) สารวัตรชัย30 กันยายน 2558
  051066 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ( ตอบแล้ว ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ29 กันยายน 2558
  051023 จ่ายขาดเงินสะสมซื้อที่ดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หรือไม่ ( ตอบแล้ว ) อบต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก22 กันยายน 2558
  051020 เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับของผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) กฤษฎา ทิมอรรถ21 กันยายน 2558
  050993 ความผิดที่สามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านให้ออกจากตำแหน่ง ( ตอบแล้ว ) คนจนหาความรู้9 กันยายน 2558
  050992 การแต่งตั้งรองนายกเทศมตรีและที่ปรึกษา ( ตอบแล้ว ) นักวิเคราะห์นโยบาย9 กันยายน 2558
  050991 ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ( ตอบแล้ว ) คนท้องถิ่น25589 กันยายน 2558
  050984 คำสั่ง ผวจ.ระหว่างอุทธรณ์คำพิพากษา ( ตอบแล้ว ) พงษ์สิทธิ์5 กันยายน 2558
  050968 เทศบาลมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางของหมุ่บ้านจัดสรรหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) คฑาวุธ27 สิงหาคม 2558
  050967 ซื้อ ขาย ( ตอบแล้ว ) ชญา27 สิงหาคม 2558
  050898 กรรมการกำหนดราคากลางโดนบีบบังคับ ( ตอบแล้ว ) ธุลีดิน26 กรกฎาคม 2558
  050895 ทำอย่างไรให้ผู้บ้านพ้นจากตำแหน่ง ( ตอบแล้ว ) ชาวบ้านตาดำๆ26 กรกฎาคม 2558
  050892 การให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) นายบุญช่วย สุปะติ25 กรกฎาคม 2558
  050887 เป็น ผู้ช่วยกำนัน ( ตอบแล้ว ) ผู้น้อย24 กรกฎาคม 2558
  050849 ถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) บ้านโนนผาสุก10 กรกฎาคม 2558
  050841 สมาชิกเทศบาลสามารถทำงานหรือรับเหมาทำงานอื่นได้ไม่ ( ตอบแล้ว ) ศุภรดา8 กรกฎาคม 2558
  050822 ถามกรณีนายก อบจ.หยุดชั่วคราวตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2558 ( ตอบแล้ว ) คน ตจว.29 มิถุนายน 2558
  050797 การยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านทางอำเภอต้องดำเนินการภายในกี่วันนับจากวันยื่น ( ตอบแล้ว ) นายบุญช่วย สุปะติ17 มิถุนายน 2558
  050791 อบต.ขุดคลองละเมิดสิทธิ์ ( ตอบแล้ว ) ชาวนา15 มิถุนายน 2558
  050776 สงสัย ( ตอบแล้ว ) Rak8 มิถุนายน 2558
  050752 อบต ขุดท่อระบายน้ำออกโดยมิได้แจ้งเจ้าของที่ดิน ( ตอบแล้ว ) กาญจนา 1 มิถุนายน 2558
  050751 ข้อพิพาทค่าชำระกระแสไฟฟ้า ( ตอบแล้ว ) นายก อบต.31 พฤษภาคม 2558
  050747 ถูกถอดจากรองนายกอบต. ( ตอบแล้ว ) รองนายกอบต.28 พฤษภาคม 2558
  050711 การถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ( ตอบแล้ว ) ช่องโหว่กฏหมาย19 พฤษภาคม 2558
  050708 ญัตติ ( ตอบแล้ว ) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง18 พฤษภาคม 2558
  050707 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อายุ 60 ปี ( ตอบแล้ว ) คิว17 พฤษภาคม 2558
  050695 การออกคำสั่งทางปกครอง ( ตอบแล้ว ) rin13 พฤษภาคม 2558
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/56 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>