ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  แสดงประเภทคำถาม: กฏหมายทั้งหมด 1311 คำถาม
  คำถามที่ หัวข้อคำถาม โดยวันที่
  027020 กฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ขัดกัน ( ตอบแล้ว ) นายกน้อย14 มีนาคม 2551
  026442 ลำดับชั้นของกฎมณเฑียรบาล ( ตอบแล้ว ) Panuwat11 กุมภาพันธ์ 2551
  025809 พระราชบัญญัติ ( ตอบแล้ว ) ฉันทวิลาศ16 มกราคม 2551
  025780 กฎหมาย ปพพ.มาตรา 1179 ( ตอบแล้ว ) สมชาย15 มกราคม 2551
  025686 พรบ.คำนำหน้านาม ( ตอบแล้ว ) ภารดี9 มกราคม 2551
  025615 เรื่องการเปลี่ยนโลโก้หน้ารถ ( ตอบแล้ว ) ธรรม4 มกราคม 2551
  025580 การส่ง sms มาด่า มีความผิดฐานใดหรือไม่ ( ตอบแล้ว ) นายปรัชญา3 มกราคม 2551
  025575 ปัญหาข้อสงสัยในรัฐธรรมนูญฯ ( ตอบแล้ว ) อาจารย์บูรพา3 มกราคม 2551
  025023 คำว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ( ตอบแล้ว ) จุฑามาศ7 ธันวาคม 2550
  024935 กฎหมายว่าด้วยความผิดขัดกันฯ ( ตอบแล้ว ) คนของประชาชน3 ธันวาคม 2550
  024773 การพิจารณาผลการบังคับใช้ของกฎหมายลำดับรอง ( ตอบแล้ว ) ณฐธนา26 พฤศจิกายน 2550
  024722 พรบ.ข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ( ตอบแล้ว ) แบงค์ 2522 พฤศจิกายน 2550
  024130 ร่างพ.ร.บ ( ตอบแล้ว ) ภัทร18 ตุลาคม 2550
  023830 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมอาคารชุด 2517 ( ตอบแล้ว ) น้อง1 ตุลาคม 2550
  023796 กฎหมายสภาองค์กรชุมชน ( ตอบแล้ว ) นายกเล็ก28 กันยายน 2550
  023787 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ( ตอบแล้ว ) นายกเล็ก27 กันยายน 2550
  023689 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 ( ตอบแล้ว ) prayuth_aobrom@hotmail. om21 กันยายน 2550
  023624 การชำระค่าหุ้นด้วยสินทรัพย์และแรงงาน ( ตอบแล้ว ) พงศ์ทิพย์18 กันยายน 2550
  022890 ขั้นตอนกฎหมาย ( ตอบแล้ว ) อยากทราบ8 สิงหาคม 2550
  022258 กฏหมายระบบกล่าวหา ( ตอบแล้ว ) S.C.20 มิถุนายน 2550
  022244 สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ( ตอบแล้ว ) เด็กมาขอวิทยาทาน19 มิถุนายน 2550
  022094 ยังสงสัยเกี่ยวกับราชโองการ ( ตอบแล้ว ) เด็กมาขอวิทยาทาน9 มิถุนายน 2550
  022084 ผู้ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญคนแรก ( ตอบแล้ว ) เด็กมาขอวิทยาทาน8 มิถุนายน 2550
  022083 หากปัจจุบันมีพระบรมราชโองการ พระราชโองการ จะเทียบเท่าลำดับใดของกฎหมาย ( ตอบแล้ว ) เด็กมาขอวิทยาทาน8 มิถุนายน 2550
  022082 คำสั่งและประกาศคณะปฏิวัติ มีลำดับศักดิ์เทียบเท่าลำดับใดของกฎหมาย ( ตอบแล้ว ) เด็กมาขอวิทยาทาน8 มิถุนายน 2550
  021374 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ( ตอบแล้ว ) นายวิชัย15 เมษายน 2550
  021208 หลังภาระกิจ สนช. ( ตอบแล้ว ) เกรียง2 เมษายน 2550
  020667 พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... ( ตอบแล้ว ) คนสร้างสุขภาพ20 กุมภาพันธ์ 2550
  020624 คำว่าโทษจำคุก และโทษจำคุกถึงที่สุดให้จำคุก ( ตอบแล้ว ) นักศึกษากฏหมาย15 กุมภาพันธ์ 2550
  020611 ขอใช้สิทธิตามธรรมชาติในระบอบประชาธิปไตย ( ตอบแล้ว ) คนไทยรักประชาธิปไตย15 กุมภาพันธ์ 2550
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/44 -> << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>